1182 Budapest Üllői út 565
Hétfő - Péntek 9:00 - 18:00 | Szombat 8:00 - 12:00
(+361) 205-41-66 | (+3620) 433-55-10
info@benincakapunyito.hu

Kereskedelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Szolgáltató minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, minőségi szolgáltatást nyújtson.

A következő Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pontok szerint járunk el olyan esetekben amikor Ön megrendeli a kiválasztott terméket, ezért kérjük gondosan olvassa el.
Jelen szerződés a weboldalunkon keresztül történő vásárlás eseteiben érvényes.
A következő dokumentum elektronikus formában érhető el weboldalunkon.
Minden olyan esetben amikor Ön elektronikus úton rendel meg egy terméket a következő Általános Szerződési Feltételek lépnek életbe.


Fogalmak

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
Vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.
Áru: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékű jog,

Végfelhasználó: a Fogyasztó, vagy Vállalkozás közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti berendezéseket ténylegesen használni fogja.


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Szemán József E.V.
Nyilvántartási szám: 6656264
Adószám: 57095459-2-43
E-mail cím:
Weboldal: https://benincakapunyito.hu

Telefonszám: +36 1 2054166
Mobiltelefonszám: +36 20 433 5510
Cím: 1182 Budapest, Üllői út 565.

továbbiakban: Szolgáltató

és a Szolgáltató által üzemeltetett
https://benincakapunyito.hu

nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, egyéb nem természetes személyek
(a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.


1. Az ÁSZF hatálya, általános információk

1/a.)
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan távollévők között történő kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://benincakapunyito.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül történik.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A weboldalon keresztül történő megrendelést, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza.

1/b.)
A Szolgáltató weboldalán történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel (e-mail) vagy a Szolgáltató telefonszámán leadatott megrendeléssel lehetséges, amelyet a jelen ÁSZF szabályoz.
A weboldal nem webshopként üzemel, ezért azon regisztrálni, kosárfunkciót használni nem lehetséges a megrendeléseket a fenti módokon tudja megvalósítani.

1/c.)
A Szolgáltató weboldalának szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni regisztráció nélkül, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1/d.)
Az elektronikus úton történő megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig bármely Fél által módosítható, illetve lemondható bármiféle következmény nélkül, kivéve az egyedileg gyártott az Ügyfél kifejezett kérésére készített termékek, amelyek legyártáshoz, beszerzéséhez előleg, vagy a termék teljes díjának átadása szükséges, és a gyártásra küldés után nem módosítható.
Ilyen esetekben, ha az Ügyfél lemondja a megrendelését köteles a gyártáshoz kapcsolható költségeket finanszíroznia, amelynek az előleg vagy a termék teljes díja szolgál letéti díjként.
A módosításra és lemondásra telefonos úton, valamint elektronikus úton van lehetőség.
A Felek közötti jelen szerződés az áru megvásárlásával vagy előleg kifizetésével jön létre.
Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévő felek között megkötött szerződésnek.
A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés szerint kiállított számlát a Szolgáltató 5 évig iktatja.
A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.

1/e.)
Egyedileg legyártott terméket kizárólag a megadott paraméterek alapján tudjuk elkészíteni.
Egyedileg legyártott terméknek minősülnek a garázskapuk, garázskapurugók, bovden kötelek, kábelek és minden olyan termék, amelyet az Ügyfél kérésére kell méretre igazítani, gyártani.
A paraméterek megadását a kért formában az Ügyfélnek szükséges elküldenie írásos megrendeléssel a Szolgáltató vagy annak megbízottja által kért formában.
A nem helyesen vagy nem a kért formában megküldött paraméterek esetén, a termék legyártásra nem kerül.
Amennyiben az Ügyfél ennek ellenére ezt kifejezetten kéri, vagy nem mutat hajlandóságot a paramétereket a Szolgáltató által kért formában elküldeni, de a termékre igényt tart és az általa megadott paraméterek, vagy bármely más körülményből eredő hibásan teljesül arra Szolgáltató felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható.
Egyedileg legyártott termék rendelése kizárólag a termék előre finanszírozásával történhet. Ettől a Szolgáltató saját belátása szerint eltérhet.
Amennyiben telefonon adja meg a kért terméket a Szolgáltató vagy annak megbízottja, megbízottjai írásos formában igazolják vissza a bediktált adatokat.
Rosszul, hibásan megadott paraméterek alapján legyártott termékeket másra cserélni, kicserélni, annak vételi árát visszaigényelni nem lehet.
Az erre irányuló intézkedések jogi alapját a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) C pontja szabályozza.


2. Regisztráció

2/a.) Fogyasztóknak nincs szüksége előzetes regisztrációra az oldalról történő megrendeléshez, azonban a számlázáshoz később szükségünk lesz a vásárló nevére és címére, futárszolgálattal történő szállítás esetén pedig az e-mail címére és a telefonszámára is.
Cégek esetében (nem viszonteladó, telepítő, hanem végfelhasználóként történő vásárlás) szükséges a cég adószámának megadása is.

2017. Január 1.-től életbe lépő változtatás a 2007.évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 169.§ dc) pontja szerint 100 000 Ft ÁFA tartalommal rendelkező számla esetén adószámmal rendelkező vásárlók, Ügyfelek esetén kötelező feltüntetni azt a kiállított számlán.


2/b.) Viszonteladó / Telepítő partnereink esetében előzetes regisztráció lehetőségét biztosítjuk, amelyet a Szolgáltató e-mail címén (

A szaküzletben ügyfélszolgálat működik, amelyen telefonon és személyesen is érdeklődhetnek termékeinkkel kapcsolatosan.
A feltüntetett telefonszámok normál díjas hívószámok.
A fenti nyitva tartás eltérhet az ünnepnapok, áthelyezett munkanapok, illetve a szabadságolások esetén az üzemszerű nyitva tartás eltérésétől függően, amelyről a Szolgáltató weboldalán és fizikálisan tájékoztatást ír ki.


8. Adatszolgáltatás és a Webes sütik (cookie) használata

8/a,) Adatszolgáltatás és személyes adatok kezelése

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként és vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8/b,) Web oldal sütik (cookie) használata

Weboldalunk úgynevezett sütiket használ az oldala működése és egyéb marketinges tevékenységek végett.
Abban az esetben, ha az Ügyfél először jár a Szolgáltató weboldalán erről tájékoztatást kap az oldal alján.
Abban az esetben, ha az Ügyfél, a figyelmeztetés ellenére is tovább használja a weboldalt elfogadja a sütik használatát.
A sütik törlését böngészője típusától függően lehet, törölni illetve korlátozni, erről bővebben tájékoztatást kaphat a böngészője gyártójától.

8/c.) Google Adwords használata

A Szolgáltató a "Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.
A konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“

Amikor az Ügyfél egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy konverziókövetéshez szükséges süti kerül a számítógépre.
Ezeknek a sütiknek az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Ügyfél nem is azonosítható általuk.

Abban az esetben, amikor az Ügyfél a weboldalt böngészi, és a süti még nem járt le, akkor a Google és a Szolgáltató is láthatja, hogy az Ügyfél a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

8/d.) A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


9. Egyéb rendelkezések

9/a.)

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következhet be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9/b.)

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


10. Weboldal tárhely szolgáltatójának adatai

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adószám: 14992511-2-02
EU közösségi adószám: HU 14992511
Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023

Köszönjük, hogy átolvasta jelen Általános Szerződési Feltételeket és Ön is tudatos vásárlóként jár el, amikor terméket vásárol.
Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, készséggel állunk a rendelkezésére munkanapokon nyitva tartási időnkön belül.